Följ Effekt

2/2019

Tema Civil olydnad

Vad händer när allt fler säger ifrån?

Etikett

Växthusgaser

Sveriges utsläpp av växthusgaser ökar

Mängden utsläppta växthusgaser i Sverige fortsätter öka. Det visar ny statistik från Statistiska centralbyrån, SCB. Ökningen kommer framför allt från el-, gas och värmeverk, transportbranschen samt tillverkningsindustrin. Från hushållen är trenden motsatt – där syns en minskning av utsläppen.