Följ Effekt

3/2017

Tema Visioner

Om framtiden vi vill ha

Etikett

Vättern

”Regering och länsstyrelser måste värna dricksvattnet”

DEBATT: Krigsövningarna i Sveriges viktigaste dricksvattentäkt måste upphöra, skriver Elisabeth Lennartsson, ordförande för Aktion Rädda Vättern.

Man vet vad man har…

Att kunna dricka vattnet som rinner ur kranen är en av de lyxer som många i Sverige tar för givet....