Följ Effekt

3-4/2019

Tema

Det allra sista numret.

Etikett

Värmland

Nytt naturreservat i Värmland

Ett myrskogkomplex på 252 hektar, med mycket höga naturvärden, kommer nu att bevaras.