Följ Effekt

2/2018

Tema Politik

Det möjligas konst.

Etikett

Världsmeteorologiska organisationen

Koldioxidhalten i atmosfären fortsätter öka i snabb takt

Nya siffror presenterade av Världsmeteorologiska organisationen.

Världen redan 1,1 grader varmare

Uppvärmningen har fört med sig en rad negativa konsekvenser för både människor, djur och natur.