Följ Effekt

3/2017

Tema Visioner

Om framtiden vi vill ha

Etikett

Världsmeteorologiska organisationen

Världen redan 1,1 grader varmare

Uppvärmningen har fört med sig en rad negativa konsekvenser för både människor, djur och natur.