Följ Effekt

2/2017

Tema Vatten

Livsviktigt och livsfarligt

Etikett

Världsmeteorologiska organisationen

Världen redan 1,1 grader varmare

Uppvärmningen har fört med sig en rad negativa konsekvenser för både människor, djur och natur.