Följ Effekt

3-4/2019

Tema

Det allra sista numret.

Etikett

Världshandelsorganisationen

”Agenda 2030 är vårt ljus i mörkret”

Isabella Lövin (MP), minister för internationellt utvecklingssamarbete, menar att Sverige just nu har en unik möjlighet att påverka det globala havsarbetet.