Följ Effekt

2/2019

Tema Civil olydnad

Vad händer när allt fler säger ifrån?

Etikett

Världscykeldagen

FN har beslutat att 3 juni ska bli världscykeldagen

Förhoppningen är att fler människor ska välja det klimatsmarta och hälsosamma färdsättet.