Följ Effekt

3-4/2019

Tema

Det allra sista numret.

Etikett

Uran

Sverige ett steg närmare förbud mot utvinning av uran

Naturvårdsverket har utrett hur ett förbud bör utformas. Frågan kan avgöras av riksdagen inom ett år.

Uranbrytning i Sverige kan komma att förbjudas

Naturvårdsverket har fått i uppdrag att utreda hur ett förbud bör utformas.