Följ Effekt

3-4/2019

Tema

Det allra sista numret.

Etikett

UNEP World Conservation Monitoring Centre

Här är kartan över alla skyddade naturområden i världen

Under året som gått är det framför allt många större marina områden som har skyddats.