Följ Effekt

2/2018

Tema Politik

Det möjligas konst.

Etikett

Ulf Svahn

Minskad försäljning av drivmedel under första halvåret

Är bland annat en konsekvens av energieffektivare fordon.