Följ Effekt

2/2017

Tema Vatten

Livsviktigt och livsfarligt

Etikett

Ulf Svahn

Minskad försäljning av drivmedel under första halvåret

Är bland annat en konsekvens av energieffektivare fordon.