Följ Effekt

3-4/2019

Tema

Det allra sista numret.

Etikett

Tiveden

Regeringen vill utvidga två av Sveriges nationalparker

Sammanlagt handlar det om nästan 2 000 hektar skogsmark, våtmarker och sjöar som nu kan komma att skyddas.