Följ Effekt

2/2017

Tema Vatten

Livsviktigt och livsfarligt

Etikett

Thomas Sterner

”Därför måste vi ha ett högt pris på koldioxid”

Det är inte bara solenergitekniken som går framåt. Även de fossila bränslena har en snabb teknisk utveckling, skriver Thomas Sterner, professor i miljöekonomi vid Handelshögskolan i Göteborg.