Följ Effekt

3-4/2019

Tema

Det allra sista numret.

Etikett

Tema utbildning

Ett hem för klimatet?

Hur väl förberedda på klimatförändringarnas konsekvenser är de som i framtiden ska bygga och planera våra hus? På olika platser i Sverige pågår utbildningar i hur vi kan leva och bo.