Följ Effekt

2/2018

Tema Politik

Det möjligas konst.

Etikett

Sverker Sörlin

Klart vilka som ska ingå i det klimatpolitiska rådet

Mycket tyder på att de svenska klimatmålen kommer behöva skärpas framöver.