Följ Effekt

2/2017

Tema Vatten

Livsviktigt och livsfarligt

Etikett

Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet

Minskad försäljning av drivmedel under första halvåret

Är bland annat en konsekvens av energieffektivare fordon.