Följ Effekt

3/2017

Tema Visioner

Om framtiden vi vill ha

Etikett

Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet

Minskad försäljning av drivmedel under första halvåret

Är bland annat en konsekvens av energieffektivare fordon.