Följ Effekt

2/2018

Tema Politik

Det möjligas konst.

Etikett

Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet

Minskad försäljning av drivmedel under första halvåret

Är bland annat en konsekvens av energieffektivare fordon.