Följ Effekt

3-4/2019

Tema

Det allra sista numret.

Etikett

Sven Hunhammar

”Tekniska åtgärder kommer inte räcka för att nå klimatmålen”

Det kommer även krävas ett samhälle med minskad biltrafik och effektivare godstransporter, menar Trafikverket.