Följ Effekt

3-4/2019

Tema

Det allra sista numret.

Etikett

Susanna Andersson

Nytt naturreservat i Norrbottens skärgård

Området hyser en stor mångfald av växter och djur och ligger 13 kilometer sydost om centrala Luleå.