Följ Effekt

2/2019

Tema Civil olydnad

Vad händer när allt fler säger ifrån?

Etikett

Susanna Andersson

Nytt naturreservat i Norrbottens skärgård

Området hyser en stor mångfald av växter och djur och ligger 13 kilometer sydost om centrala Luleå.