Följ Effekt

3/2017

Tema Visioner

Om framtiden vi vill ha

Etikett

Stora Amundön och Billdals skärgård

Nytt marint reservat på gång i Göteborgs skärgård

Planen är att säkerställa områdets stora natur-, kultur- och friluftslivsvärden.