Följ Effekt

3-4/2019

Tema

Det allra sista numret.

Etikett

Stora Amundön och Billdals skärgård

Nytt marint reservat på gång i Göteborgs skärgård

Planen är att säkerställa områdets stora natur-, kultur- och friluftslivsvärden.