Följ Effekt

4/2017

Tema Skog

Sågar vi av den gren vi sitter på?

Etikett

Stockholm Universitet

”Vi ekonomer ligger efter naturvetarna”

Framöver kommer ekonomerna behöva bidra med mer kunskap om klimatförändringarnas effekter och vad som bör göras åt dem, skriver John Hassler, professor i nationalekonomi vid Institutet för internationell ekonomi, Stockholms Universitet.