Följ Effekt

3/2018

Tema Förhandlingar

Vi måste lära oss samarbeta.

Etikett

Stephen Kretzmann

Världsbanken slutar finansiera utvinning av fossila bränslen

Ett historiskt besked, menar bland annat organisationen Oil Change International.