Följ Effekt

2/2018

Tema Politik

Det möjligas konst.

Etikett

Stephen Kretzmann

Världsbanken slutar finansiera utvinning av fossila bränslen

Ett historiskt besked, menar bland annat organisationen Oil Change International.