Följ Effekt

1/2018

Tema Böcker

Ingen mening utan text.

Etikett

Stephen Kretzmann

Världsbanken slutar finansiera utvinning av fossila bränslen

Ett historiskt besked, menar bland annat organisationen Oil Change International.