Följ Effekt

4/2018

Tema Gruvor

Den som gräver en grop...

Etikett

Stephen Kretzmann

Världsbanken slutar finansiera utvinning av fossila bränslen

Ett historiskt besked, menar bland annat organisationen Oil Change International.