Följ Effekt

2/2018

Tema Politik

Det möjligas konst.

Etikett

Statistiska centralbyrån

Förvirringen om svensk utsläppsstatistik – här är förklaringen

Ökar eller minskar egentligen de svenska utsläppen?