Följ Effekt

3/2017

Tema Visioner

Om framtiden vi vill ha

Etikett

Statistiska centralbyrån

Förvirringen om svensk utsläppsstatistik – här är förklaringen

Ökar eller minskar egentligen de svenska utsläppen?