Följ Effekt

1/2018

Tema Böcker

Ingen mening utan text.

Etikett

Statistiska centralbyrån

Förvirringen om svensk utsläppsstatistik – här är förklaringen

Ökar eller minskar egentligen de svenska utsläppen?