Följ Effekt

3-4/2019

Tema

Det allra sista numret.

Etikett

SSAB

En av Sörmlands största våtmarker ska restaureras

Sjön är i dag på väg att växa igen, men planen är att här återigen ska bli en myllrande våtmark för fiskar, fåglar och människor.

Fler vill gå med i Fossilfritt Sverige

Nu ansluter sig också SSAB och Linköpings stift till nätverket som vill göra Sverige fritt från fossila bränslen.