Följ Effekt

3-4/2019

Tema

Det allra sista numret.

Etikett

Sportfiskarna

En av Sörmlands största våtmarker ska restaureras

Sjön är i dag på väg att växa igen, men planen är att här återigen ska bli en myllrande våtmark för fiskar, fåglar och människor.