Följ Effekt

3-4/2019

Tema

Det allra sista numret.

Etikett

Skyddad natur

Kraftig ökning av arealerna skyddade havsområden

Ny statistik om Sveriges skyddade natur publicerad.

Skogsområde med påfallande stor artrikedom skyddas

I skogen, som ligger i Nyköpings kommun, finns bland annat tallar som uppskattas vara mellan 200 och 300 år gamla.

Här är kartan över alla skyddade naturområden i världen

Under året som gått är det framför allt många större marina områden som har skyddats.