Följ Effekt

3-4/2019

Tema

Det allra sista numret.

Etikett

Skiffergas

Fracking lär inte hjälpa klimatet

Frackingfält i USA. I och med att brunnarnas produktion snabbt minskar måste det hela tiden borras nya brunnar. Foto: Simon...

Fracking är inte lösningen

Foto: Joshua Doubek/Wikimedia Commons/Creative Commons Olja och gas från skiffer håller på att revolutionera energimarknaden sägs det, och flytta makten...