Följ Effekt

3-4/2019

Tema

Det allra sista numret.

Etikett

Skånska Kattegatt

Nytt marint reservat planeras i Skåne – ska bevara höga naturvärden

Reservatets arbetsnamn är Skånska Kattegatt.