Följ Effekt

4/2017

Tema Skog

Sågar vi av den gren vi sitter på?

Etikett

Sjösala förlag

Jens Holm (V) ger ut bok om klimatfrågan

Menar att klimatförändringarna är vår tids ödesfråga.