Följ Effekt

3/2018

Tema Förhandlingar

Vi måste lära oss samarbeta.

Etikett

Sjösala förlag

Jens Holm (V) ger ut bok om klimatfrågan

Menar att klimatförändringarna är vår tids ödesfråga.