Följ Effekt

1/2019

Tema Psykologi

Varför gör vi så lite, när vi vet så mycket?

Etikett

Sjösala förlag

Jens Holm (V) ger ut bok om klimatfrågan

Menar att klimatförändringarna är vår tids ödesfråga.