Följ Effekt

2/2018

Tema Politik

Det möjligas konst.

Etikett

Sjösala förlag

Jens Holm (V) ger ut bok om klimatfrågan

Menar att klimatförändringarna är vår tids ödesfråga.