Följ Effekt

3-4/2019

Tema

Det allra sista numret.

Etikett

Simon Lindau

Alingsås kommun divesterar

Har sålt av alla tillgångar i företag som arbetar med fossila bränslen.