Följ Effekt

3-4/2019

Tema

Det allra sista numret.

Etikett

Sida

Bara fyra av tio känner till de globala målen för hållbar utveckling

Sidas årliga undersökning visar samtidigt att det mål som flest människor känner till är att klimatförändringarna ska bekämpas.