Följ Effekt

3-4/2019

Tema

Det allra sista numret.

Etikett

Shora Esmailian

Ilska som drivkraft

Klimatrörelsens hopp ligger i att skapa ett narrativ som utmynnar i vrede, skriver Shora Esmailian.