Följ Effekt

2/2018

Tema Politik

Det möjligas konst.

Etikett

Science

Rockström föreslår en Moores lag för klimatet

Innebär att utsläppen i världen behöver halveras varje årtionde.