Följ Effekt

2/2017

Tema Vatten

Livsviktigt och livsfarligt

Etikett

SCB

Kraftig ökning av arealerna skyddade havsområden

Ny statistik om Sveriges skyddade natur publicerad.

Felaktiga uppgifter i spåren av DN:s rapportering om flygskatten

Effekt reder ut hur hög klimatskatten för en flygresa till Thailand egentligen blir.

Sveriges utsläpp av växthusgaser ökar

Mängden utsläppta växthusgaser i Sverige fortsätter öka. Det visar ny statistik från Statistiska centralbyrån, SCB. Ökningen kommer framför allt från el-, gas och värmeverk, transportbranschen samt tillverkningsindustrin. Från hushållen är trenden motsatt – där syns en minskning av utsläppen.

Sveriges utsläpp av växthusgaser fortsätter att öka

Ny kvartalsstatistik från SCB.