Följ Effekt

3-4/2019

Tema

Det allra sista numret.

Etikett

SCA

Greenpeace hindrade timmerleveranser från att nå SCA:s massafabrik

Miljöorganisationen kräver att avverkningar i så kallade värdetrakter stoppas medan planeringen för att skydda större områden pågår.