Följ Effekt

2/2018

Tema Politik

Det möjligas konst.

Etikett

Rosshavet

1,5 miljoner kvadratkilometer – världens största marina skyddade område är nu etablerat

Reservatet ligger på internationellt vatten, i Rosshavet, Antarktis, och kommer skyddas och bevaras i 35 år framöver.