Följ Effekt

2/2019

Tema Civil olydnad

Vad händer när allt fler säger ifrån?

Etikett

Riksdagens utredningstjänst

Stort intresse i hela landet för elcykelpremien

Kommer in omkring 3 000 nya ansökningar per vecka till Naturvårdsverket.