Följ Effekt

3-4/2019

Tema

Det allra sista numret.

Etikett

Riksdagens utredningstjänst

Stort intresse i hela landet för elcykelpremien

Kommer in omkring 3 000 nya ansökningar per vecka till Naturvårdsverket.