Följ Effekt

1/2018

Tema Böcker

Ingen mening utan text.

Etikett

Potsdam Institute for Climate Impact Research

Rockström föreslår en Moores lag för klimatet

Innebär att utsläppen i världen behöver halveras varje årtionde.