Följ Effekt

3/2017

Tema Visioner

Om framtiden vi vill ha

Etikett

Potsdam Institute for Climate Impact Research

Rockström föreslår en Moores lag för klimatet

Innebär att utsläppen i världen behöver halveras varje årtionde.