Följ Effekt

4/2017

Tema Skog

Sågar vi av den gren vi sitter på?

Etikett

Potsdam Institute for Climate Impact Research

Rockström föreslår en Moores lag för klimatet

Innebär att utsläppen i världen behöver halveras varje årtionde.