Följ Effekt

3-4/2019

Tema

Det allra sista numret.

Etikett

Philip Thörn

Var femte kommun har ännu inte påbörjat sitt klimatanpassningsarbete

Samtidigt visar ny kartläggning att 98 procent tror att de kommer påverkas av klimatförändringarna.