Följ Effekt

3-4/2019

Tema

Det allra sista numret.

Etikett

Per-Magnus Åhrén

”Ett tydligt bevis för att naturskyddsåtgärder gör nytta”

Inventeringar i Skåne visar att den hotade fältpiplärkan ökar igen.

Starkare skydd för Kullabergs naturreservat

Kommer främja den biologiska mångfalden i området.