Följ Effekt

3-4/2019

Tema

Det allra sista numret.

Etikett

Per-Anders Jonsson

Norrbotten har fått tre nya naturreservat

Dessutom har fem andra reservat i länet utökats.

Norrbotten får sitt första marina naturreservat

Enligt länsstyrelsen möjliggörs detta genom att regeringen satsar särskilt på havsmiljön.