Följ Effekt

1/2019

Tema Psykologi

Varför gör vi så lite, när vi vet så mycket?

Etikett

Per-Anders Jonsson

Norrbotten har fått tre nya naturreservat

Dessutom har fem andra reservat i länet utökats.

Norrbotten får sitt första marina naturreservat

Enligt länsstyrelsen möjliggörs detta genom att regeringen satsar särskilt på havsmiljön.