Följ Effekt

3/2018

Tema Förhandlingar

Vi måste lära oss samarbeta.

Etikett

Per-Anders Jonsson

Norrbotten har fått tre nya naturreservat

Dessutom har fem andra reservat i länet utökats.

Norrbotten får sitt första marina naturreservat

Enligt länsstyrelsen möjliggörs detta genom att regeringen satsar särskilt på havsmiljön.