Följ Effekt

4/2018

Tema Gruvor

Den som gräver en grop...

Etikett

Paula Pihlgren

Pollinering i fokus

Intill Järnafjärden, vid det antroposofiska Kulturcentrum, ligger Ytterjärna trädgårdspark. Här har man under flera års tid arbetat för att främja miljön för pollinatörer genom att skapa en park med en stor variation av biotoper.