Följ Effekt

1/2019

Tema Psykologi

Varför gör vi så lite, när vi vet så mycket?

Etikett

Paula Pihlgren

Pollinering i fokus

Intill Järnafjärden, vid det antroposofiska Kulturcentrum, ligger Ytterjärna trädgårdspark. Här har man under flera års tid arbetat för att främja miljön för pollinatörer genom att skapa en park med en stor variation av biotoper.