Följ Effekt

3/2018

Tema Förhandlingar

Vi måste lära oss samarbeta.

Etikett

Paula Pihlgren

Pollinering i fokus

Intill Järnafjärden, vid det antroposofiska Kulturcentrum, ligger Ytterjärna trädgårdspark. Här har man under flera års tid arbetat för att främja miljön för pollinatörer genom att skapa en park med en stor variation av biotoper.