Följ Effekt

4/2018

Tema Gruvor

Den som gräver en grop...

Etikett

Patent- och marknadsöverdomstolen

Konsumentombudsmannen överklagar friande dom för Ford-annonser

Frågan om otillbörlig marknadsföring hamnar nu hos Patent- och marknadsöverdomstolen.