Följ Effekt

1/2019

Tema Psykologi

Varför gör vi så lite, när vi vet så mycket?

Etikett

Patent- och marknadsdomstolen

Konsumentombudsmannen överklagar friande dom för Ford-annonser

Frågan om otillbörlig marknadsföring hamnar nu hos Patent- och marknadsöverdomstolen.