Följ Effekt

2/2019

Tema Civil olydnad

Vad händer när allt fler säger ifrån?

Etikett

Parul Sharma

Agenda 2030-delegationen vill se satsning på två långsiktiga kommunikationsinsatser

Menar att avsaknaden av ett gemensamt svenskt narrativ innebär att det kan vara svårt för olika aktörer i samhället att identifiera sin egen roll i arbetet.

Agenda 2030-delegationens förslag till handlingsplan blir tre månader försenad

Skulle egentligen ha presenterats nu på onsdag.

Agenda 2030-delegationens förslag till svensk handlingsplan kan dröja

Ledamöterna behöver mer tid för att slutföra arbetet.