Följ Effekt

3-4/2019

Tema

Det allra sista numret.

Etikett

Palmolja

Förnybart flygbränsle kan leda till ökad skövling av regnskog

Miljöorganisationer oroade över att användningen av palmolja kan komma att öka ytterligare när också flyget vill ställa om till förnybara bränslen.