Följ Effekt

1/2017

Tema Flyg

Om varför framtiden svävar i ovisshet.

Etikett

Östersjöcentrum

”Stoppa bottentrålningen i de marina reservaten”

DEBATT: Fiske är en av de mänskliga aktiviteter som har störst påverkan på känsliga arter och naturtyper, skriver Jens Holm, riksdagsledamot och miljöpolitisk talesperson för Vänsterpartiet.