Följ Effekt

3-4/2019

Tema

Det allra sista numret.

Etikett

Österrike

Domstol säger nej till utbyggnad av flygplats i Österrike – på grund av klimatskäl

Menar att en tredje rullbana på flygplatsen skulle leda till mer trafik och ökade utsläpp, något som inte är förenligt med landets klimatmål.