Följ Effekt

3-4/2019

Tema

Det allra sista numret.

Etikett

Örnsköldsvik

Minskat matsvinn i Örnsköldsvik

Bland annat är det ökad miljömedvetenhet bland eleverna som ligger bakom den positiva utvecklingen.