Följ Effekt

3/2018

Tema Förhandlingar

Vi måste lära oss samarbeta.

Etikett

Oil Change International

Världsbanken slutar finansiera utvinning av fossila bränslen

Ett historiskt besked, menar bland annat organisationen Oil Change International.

400 organisationer kräver stopp för all ny utvinning av fossila bränslen

Skickar öppet brev till världens ledare.