Följ Effekt

3-4/2019

Tema

Det allra sista numret.

Etikett

Nina Ekelund

Företagen i Hagainitiativet skärper sina klimatmål

Sverige som land ska ha nettonollutsläpp år 2045, men företagen siktar på att nå dit redan till 2030.