Följ Effekt

2/2019

Tema Civil olydnad

Vad händer när allt fler säger ifrån?

Etikett

Niclas Härenstam

Tågresandet ökar stort bland studenter och ungdomar

Överlag är det en ökad miljömedvetenhet hos resenärerna, menar SJ.