Följ Effekt

3-4/2019

Tema

Det allra sista numret.

Etikett

Niclas Härenstam

Tågresandet ökar stort bland studenter och ungdomar

Överlag är det en ökad miljömedvetenhet hos resenärerna, menar SJ.