Följ Effekt

2/2017

Tema Vatten

Livsviktigt och livsfarligt

Etikett

New York Times

Rockström föreslår en Moores lag för klimatet

Innebär att utsläppen i världen behöver halveras varje årtionde.