Följ Effekt

3/2017

Tema Visioner

Om framtiden vi vill ha

Etikett

New York Times

Rockström föreslår en Moores lag för klimatet

Innebär att utsläppen i världen behöver halveras varje årtionde.