Följ Effekt

1/2018

Tema Böcker

Ingen mening utan text.

Etikett

New York Times

Rockström föreslår en Moores lag för klimatet

Innebär att utsläppen i världen behöver halveras varje årtionde.